Архиве категорија: Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности Бр. ЈНМВ 02/20 – ветеринарске услуге-

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка бр. 02/2020 Трактор са тарупом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговор

Питања и одговор

Измењена конкурсна документација

Питања и одговор

Питања и одговор

Питања и одговор

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговор

Питања и одговор

Питања и одговор

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока