”Унапређење и заштита здравља људи и животне средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом”, у оквиру IPA II програма прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија

 • Општи циљ пројекта је садржан у самом називу „Унапређење и заштита здравља људи и животне средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом“
 • Укупна вредност пројекта износи 265.679,00 евра
 • Период реализације – 18 месеци од 3. маја 2021. године до 3. новембра 2022.

Учесници:

 • ЈКП „Комрад“ Врање – водећи апликант (eng. Lead applicant)
 • Комунална хигијена Скопље – ко-апликант 1(eng. Co-applicant 1)
 • Јавно предузеће Петровец – ко-апликант 2 (eng. Co-applicant 2)
 • Јавно предузеће Зелениково – ко-апликант 3 (eng. Co-applicant 3)

Специфични циљеви су:

 • Едукација и унапређење вештина становништва за селекцију и управљање отпадом, као и смањење дивљих сметлишта и количина отпада
 • Јачање капацитета комуналних предузећа за правилно управљање отпадом и ризицима.

Активности:

 • Израда Катастра дивљих сметлишта
 • Чишћење дивљих сметлишта
 • Набавка полуподземних контејнера
 • Едукација становништва
 • Студијско путовање у Љубљану
 • Формирање зелених оаза
 • Промоција пројекта

Циљна група је 130.000 грађана који ће бити едуковани у области правилног управљања отпадом и то у Србији становништво Врања и Врањске Бање (ученици основних и средњих школа и радници Туристичке организације), а у Северној Македонији ће бити обухваћене општине Ђорче Петров, Бутел и Сарај (ученици и грађани) које припадају граду Скопље и општине Зелениково (ученици основне школе) и Петровец (ученици две основне школе).

Очекивани резултати:

 • Смањење смећа и дивљих депонија и превенција стварања нових сметлишта;
 • Израђен Катастар дивљих сметлишта о количанама и локацијама отпада на територији Србије и Северне Македоније;
 • Унапређене вештине и знања запослених у комуналним предузећима;
 • Обезбеђени основни и неопходни услови за ефикасно управљање отпадом.

Пројекат финансира Европска унија преко програма ИПА 2 Прекогранична сарадња Јужна Србија – Северна Македонија са главним циљем унапређења процеса европских интеграција.

Одржана промоција пројекта: Унапређење и заштита здравља људи и животне средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом https://www.vranjenews.rs/news/komrad-lider-u-projektu-unapre%C4%91enja-%C5%BEivotne-sredine-i-zdravlja-ljudi

Активности које се спроводе кроз пројекат

10.05.2022. у Скопљу, одржана је промоција пројекта „Унапређење и заштита здравља људи и животне средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом“ који се спроводи у оквиру програма „IPA II Cross- Border Cooperation Programme Serbia- North Macedonia 2016-2022“

ЈКП „Зелениково“ Северна Македонија креће у постављање контејнера на својој територији за прикупљање рециклабилних компоненти комуналног отпада.

ЈКП „Петровец“ Северна Македонија креће у постављање канти на својој територији за прикупљање рециклабилних компоненти комуналног отпада.

Студијско путовање у Љубљани

Током студијске посете Љубљани, пројектни тим упознао се са савременим системом управљања комуналним отпадом посетом јавног предузећа у Љубљани – „Јавно подјетје Водовод Канализација Снага – Љубљана “ и рециклажног центра „Симбио – Цеље“ у Цељу.
Представници ових предузећа представили су концепт управљања отпада којим се остварује максимално одвајање рециклабилних компоненти, почев од сортирања у самом домаћинству.
Пројектни тим упознао се са производњом једних од најопремљенијих полуподземних контејнера током студијске посете Љубљани у компанији АПласт у Ложници при Жалцу.

Полуподземни контејнери доприносе уређенијем изгледу локација на којима се одлаже отпад и омогућавају еколошки прихватљиво одлагање отпада.
Предност ових контејнера је могућност сакупљања веће количине отпада, заузимају мање урбаног простора, не постоји могућност разношења отпада из њих, поседују судове за сакупљање течности и самом тим онемогућавају изливање и ширење непријатних мириса.

Поставка полуподземних контејнера у Врању

ЈКП ”Комрад” је поставио три полуподземна контејнера код паркинга Здравственог центра Врање. То је почетак постављања 3 од укупно 30 који су већ набављени и биће постављени у наредном периоду. На тај начин битно се мења слика нашег града када је у питању одлагање смећа.

http://www.rtv-vranje.rs/index.php/home/drus-v/item/31331-postavljeni-polupodzemni-kontejneri-kod-zdravstvenog-centra.html

Будите у току и пратите све активности преко фејсбук странице: https://www.facebook.com/Cross-Border-Cooperation-Serbia-North-Macedonia-104991791805055/