Службе

Главна делатност нашег предузећа је одржавање јавне хигијене и зеленила. У оквиру своје делатности, предузеће пружа различите услуге грађанима кроз 12 служби.