Контакт

Контакт предузећа ”Комрад”

ПИБ: 100548000

Матични број: 07196709

Адреса: Симе Погачаревића 97, Врање

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса управе: Трг братства и јединства 22, 17500 Врање, Србија

Телефон: +381 (0) 17 421 811

Електронска пошта:

Управа: komrad1@mts.rs


Контакти администратора веб-презентације

Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs