Контакт

Контакт предузећа ”Комрад”

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса: Боре Станковића 21, 17500 Врање, Србија

Телефон: +381 (0) 17 421 811

Електронска пошта:

Управа: komrad1@mts.rs

Комерцијала: jkpkomrad@ptt.rs

Депонија „Метерис“: komrad@mts.rs


Контакти администратора веб-презентације

Контакт особе која је задужена за садржај веб-сајта

Име и презиме:

Радно место:

Телефон:

Електронска пошта:

Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs