Управа

Запослени у управи организују и воде пословање, израђују и реализују план пословања, достављају предлоге Надзорном одбору у вези са пословањем.

Управу чине генерални директор и извршни директор, унутрашња контрола, правна служба, финансијска служба, техничка служба.

У склопу управе налази се благајна за наплату рачуна комуналних услуга.

Корисници комуналних услуга у управу предузећа могу да поднесу следеће захтеве за:

  • пријаву комуналних услуга,
  •  одјаву комуналних услуга,
  • промену корисника комуналних услуга,
  • проверу квадратуре, површине куће и поделу рачуна,
  • проверу квадратуре и површине куће,
  • издавање Потврде о исправности ложишта и димоводних канала на објекту,
  • пријаву-одјаву димничарских услуга,
  • издавање потврде о закупу гробног места.

Управа ЈКП “Комрад“ налази се на адреси Трг Братства јединства 22, Врање.

Контакт телефон: 017/421 811

Имејл: komrad1@mts.rs