Јавна набавка мале вредности 01/18, Набавка електричне енергије

5. јануара 2018.