Ценовници

Цене услуга одношења и депоновања смећа 

Цене димничарских услуга

Цене пијачних услуга

Цене погребних услуга 

Цене осталих услуга 

Напомена: постоји могућност да су се неке цене промениле.