Погребна служба

У саставу ЈКП „Комрад“ Врање постоји и Погребна служба.
Седиште Погребне службе налази се у улици Симе Погачаревића бр.97 где се могу добити све информације везане за обављање погребне делатности.

Такође, тамо се врши пријављивање смртног случаја, заказивање чина сахране, склапање Уговора о закупу гробних места и регулисање превоза покојника у земљи и иностранству.

Поред канцеларије се налази продавница погребне опреме и капела за одлагање и чување покојника.

Радно време Погребне службе је од 7 до 14 часова радним данима и од 8 до 9 сати дежурство викендом.

Контакт телефон Погребне службе је 017/7421-180, локал 16.

У случају смрти члана породице, породица преминулог може остварити праву и поуздану помоћ у Погребној служби.