Пијаца

Данас на територији града Врања постоје четири врсте  пијаце и то „зелене“,млечна,сточна и робна пијаца. Све врсте пијаца су дате на управљање пословној јединици пијаца у оквиру ЈКП Комрад.

Промет пољопривредних добара се обавља на „зеленим“ пијацама и то на следећим местима:

  • “Бујковски мост“ ул.Карађорђева бб

              укупно 201 тезга на којима се врши продаја искључиво пољопривредних добара

Радно време је радним данима и викендом од 07h-22 h

  • „Текија“ ул.Трг братства и јединства бб,

             укупно  152 тезге за пољпоривредна добра и 233 тезге за продају одевних предмета и непрехрамбене робе

Радно време је радним данима и викендом од 07h-22 h

  • „Огледна станица“

            укупно 54 тезге на којима се врши продаја искључиво пољопривредних добара

Радно време је радним данима и викендом од 07h-14 h

  • „Врањска бања“

             укупно 31 тезга

Радно време је радним данима средом и петком и недељом

  • Село Ристовац

укупно 12 тезге на којима се врши продаја искључиво пољопривредних добара

Млечна пијаца

Млечна пијаца се налази у оквиру пијаце „Текија“ са појединачним расхладним уређајима и применом принципа добре хигијенске праксе,омогућује снабдевање грађана свежим производима анималног порекла по важећим стандардима квалитета и безбедности хране.

Овај савремени објекат је изграђен средствима UNDP, кординационог тела, града Врања и ЈКП Комрад.

Важећи ценовник за закуп тезге на пијацама можете погледати овде.