Наплатна служба

Плаћање рачуна за изношење смећа може да се изврши на два места:

1.Ул.Партизанска бр.21

Радно време : радним данима 07h-19h

суботом 08h-13h

2.Ул.Трг братства и јединства бр.22 (бивша зграда Црвеног крста)

Радно време: радним данима 07h-15h

суботом 07h-14h