Зоохигијеничарска служба

Служба за хватање паса луталица

ЈКП „Комрад“ је основао Службу за хватање паса луталица 2002. године.
Ова служба има пет радника који ову делатност обављају у складу са Одлуком о држању паса и мачака на територији града Врања („Службени гласник града Врања“ бр.7 од 28.3.2011.године).

Хватање паса луталица на подручју града Врања ради се на хуман начин и савременим методама.

Након тога се пси превозе специјалним возилом и са њима се поступа тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса.

У сарадњи са надлежном ветеринарском службом пси луталице се смештају у прихватилиште и са њима се поступа на начин којим се обезбеђује добробит животиња, у складу са Законом и другим прописима.

Надзор над радом ове службе врши инспектор зоохигијене Секретаријата за инспекцијске послове и заштиту животне средине града Врања.

Радно време службе је од 7 до 14 сати радним данима. Контакт телефон Службе за хватање паса луталица је 017/421-257.