Зоохигијеничарска служба

Зоохигијеничарска служба  ЈКП ”Комрад” у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Врања (“Сл. Гласник града Врања” број 23/11) обавља следеће послове:

  1. хвата и збрињава напуштене и изгубљене животиње у прихватилиште за животиње;
  2. нешкодљиво уништава лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
  3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Приликом хватања и превоза напуштених и изгубљених животиња са животињама се мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу.

            У прихватилиште за животиње које обезбеђује Град смештају се:

  1. напуштене и изгубљене животиње;
  2. животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима;
  3. животиње које Министарство одузме власницима, односно држаоцима;
  4. животиње које се уклањају по налогу инспектора зоохигијене, преко зоохигијенске службе;
  5. животиње које су у опасности.

            Трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник, односно држалац животиње, а ако је непознат трошкове збрињавања животиње сноси град Врање.

Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине града Врања издаје налог за хватање напуштених паса зоохигијеничарској служби и врши надзор над радом ове службе.

Радно време службе је од 7 до 14 сати радним данима. Контакт телефон Зоохигијеничарске службе је 017/7421-180.