Документа

Извештај о ревизији финасијских извештаја за 2022. годину ЈКП “КОМРАД“, Врање

Извештај о раду ЈКП Комрад за 2022. годину

Програм пословања за 2023. годину

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

Ребаланс програма пословања за 2022. годину 2

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину

Одлука о образовању комисије за решавање рекламације

Правилник о организацији и систематизацији

Колективни уговор ЈКП ”Комрад” 2021.

Одлука о оснивању Саветодавног тела 18.01.2021.

Програм пословања предузећа за 2022. годину

Ребаланс програма пословања предузећа за 2021. годину

Програм пословања за 2020. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Одлука о измени плана јавних набавки

План јавних набавки ЈКП Комрад за 2019. годину

Одлука НО о усвајању пана јавних набавки за 2019. годину

Тромесечни извештај за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2018. годину

Програм пословања за 2019. годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2019. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину

Закључак – сагласност на Извештај о раду

Одлука о усвајању извештаја о раду за 2017. годину

Извештај о раду и финансијском пословању за 2018. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Измена плана јавних набавки за 2018. годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2018. годину

Преузмите правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП Комрад за 2018. годину.

Преузмите Извршење плана јавних набавки за 2017.

Програм пословања ЈКП Комрада за 2018. годину

План јавних набавки 2017.

Одлука о усвајању предложеног плана јавних набавки за 2017. годину ЈКП Комрад

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Регионални план за управљање отпадом на територији Пчињског округа за период од 2013-2023

Политика заштите здравља и безбедности на раду у ЈКП ”Комрад”

Пијачна политика Града Врања

Одлука о пијацама на теријторији града Врања

Одлука о изменама одлуке о пијацама на територији града Врања

Одлука о одређивању локације за одлагање интерног грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Врања

Маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду