Димничарска служба

Димничарским услугама, као комуналном делатношћу од локалног интереса бави се ЈКП „Комрад“ чиме обезбеђује исправно функционисање димоводних и ложишних објеката. Димничарска служба има 6 запослених.
Услуге које ова служба пружа грађанима су:
1. Чишћење димоводних канала и ложишних објеката и уређаја тих објеката;
2. Спаљивање чађи у димоводним објектима;
3. Контроле исправности постојећих димоводних канала и ложишних објеката и уређаја тих објеката;
4. Преглед новоизграђених и дограђених димоводних канала и ложишних објеката и уређаја тих објеката и издавање атеста за техничку исправност.

Радно време димничарске службе је од 6 и 30 до 14 часова радним данима и суботом, а недељом је актуелно пасивно дежурство.

Важећи ценовник можете да погледате овде.

Корисници услуга могу да пријаве чишћење димоводних и ложишних објеката 24 часа дневно на телефон 017/7421-180 или лично на адресу: улица Симе Погачаревића бр.97, 17500 Врање.