Градско зеленило

Према одлуци о зеленим површинама, јавне зелене површине на подручју града Врања поверене су на управљање (подизање, одржавање, реконструкцију и заштиту) ЈКП „Комрад“ и то пословној јединици градско зeленило. Одржавање, уређивање и заштита јавних зелених површина спроводи се по плану и програму који се сваке године усваја на скупштини града Врања. Буџетом града се на годишњем нивоу одвајају одређена средства за одржавање зелених површина . Укупна површина коју одржава пословна јединица градско зеленило износи 200.000 m2.

Пословна јединица се у склопу својих делатности бави одржавањем дрвореда, кошењем траве, чишћењем зелених површина од разног отпада,заливањем, грабуљањем и садњом сезонског цвећа.

Дрворед

Дрворед у Врању је углавном мешовитог типа и броји у просеку око 1600 стабала. Већи број улица карактеришу деградирани дрвореди и велико шаренило биљних врста. Према постојећем стању потребно је заменити око 30% дрворедних стабала.

Главни проблем у вези дрворедних стабала представља лоше здравствено стање биљног материјала, површинско корење које издиже асфалт, крошње које прожимају ваздушне инсталације.

Најзаступљеније врсте дрвета су јасен, јавор, кугласти јавор, платан, липа, софора.

У последње три године је у сарадњи са локалним министарством за екологију извршена садња око 500 стабала и то на следећим локацијама.

УлицаВрста дрветаБр.комада
Народни херојКугласти јавор41
Боре СтанковићаГраб20
Милунке СавићЛипа37
МаричкаПлатан100
Булевар Николе ТеслеКугласти јавор29
Булевар Николе ТеслеПлатан20
Симе ПогачаревићаПлатан36
KосовскаПлатан58
KолубарскаПлатан27
РадничкаКугласти јавор114
11.КонгресЛипа30
Краља МиланаКугласти јавор5

Поред дрворедних стабала у граду се налазе и стабла по парковима и насељима,школама и јавним институцијама. Ту су углавном заступљене парковске врсте као што су липа, кестен, каталпа, четинари.
Имајући у виду све веће загађење и глобално загревање јавља се потреба за садњом већег броја садница јер се дрвеће издвојило као најефиксаније средство у борби против климатских промена.

Зеленило на главним саобраћајницама

На главним саобраћајницама које чине улица Радничка, Булевар Патријарха Павла, Булевар Николе Тесле и улица Партизански Пут на средњим тракама је у последње две године извађено украсно шибље због боље прегледности приликом вожње.

На средњој траци у Булевару Патријарха Павла је посађено око 600 мини ружа.

На средњој траци у улици Радничкој се сади сезонско цвеће у пролеће и то у количини од 4000 комада. У овој улици је спроведен систем кап по кап.

Зеленило на трговима

Врање има пет трга и то трг 7.септембра, Трг братства и јединства, Трг Станише Стошића, Трг испред нове поште, Трг Републике. Укупна површина под зеленилом је 16564m2. Врсте које преовлађују на трговима су јасен, оморика, кедар, бреза, дафина, магнолија, пироканта, махонија.

На трговима се врши и садња сезонског цвећа и то врсте које се налазе у нашем расаднику као што су кана, тагетес, цинија, агератум, ђурђиница. Уколико се деси да немамо довољно цветног засада купује се од локалних расадника и то углавном врсте као што су мини бегонија,сан патиенс,сурфинија.У сезони се посади у ужем центру града око 10000 комада сезонског цвећа.

Паркови

Парковске површине у граду чине:

– градски парк   10670m2.

Градски парк је потпуно реконструисан  и отворен у мају 2021 године. Приликом реконструкције је 95 % стабала остало нетакнуто. Врсте у градском парку су вишегодишњи четинари и лишћари као што су кестен, липа, бор, бреза, врба , топола, туја. Травњаци су потпуно реконструисани и уведен је систем заливања са прскалицама.

Тренутно је ЈКП Комрад задужен само за чишћење стаза и одржавање хигијене у парку.

парк испред Гимназије  4100m2

У овом парку се врши редовно кошење траве и орезивање украсног шибља а у летњим месецима и заливање траве прскалицама.

парк испред Педагошке 2675m2

У овом парку се врши редовно кошење траве и орезивање украсног шибља а у летњим месецима и заливање траве прскалицама.

парк у првој месној заједници  2200m2

У овом парку се врши редовно кошење и орезивање стабала.

Расадник код Белог Моста

Пословна јединица градског зеленила у оквиру својих делатности се бави и производњом сезонског расада и то у цвећари код Белог моста. Од врста цвећа су заступљене кана,тагетес, цинија, ђурђина, љубичице. Овај расад се користи искључиво за садњу цвећа на трговима у граду и немамо га у слободној продаји.

Одржавање зеленила око стамбених објеката

Комуналним програмом није предвиђено одржавање зеленила око стамбених објеката. То је искључиво у надлежности управника и станара зграде. Комрад по налогу комуналне инспекције излази на терен и врши услужно кошење и орезивање стабала.

Мини депоније и градска река

Пословна једница зеленила се такође по налогу комуналне инспекције бави и чишћењем дивљих мини депонија као и чишћењем корита градске реке.

Мере за побољшање зелених површина

Мере за побољшање зеленила су стално повећавање квадратура зелених површина. Зеленило би обухватало травњаке, цветне површине и површине под украсним шибљем као и дрвореде.

Изглед зелених површина у граду је одраз вођења комуналне политике протеклих деценија. Стање јавних зелених површина представља резултат целокупног система мера од планирања и обезбеђивања потребних средстава до ангажовања надлежних орагана и организација и опште културе становништа.Као основна ограничењња у побољшању функционалности зелених површина јављају се просторни фактори, намена земљишта и спора реакција надлежних на стално растуће потребе за ангажовањем у овој области.