Јавна набавка мале вредности ХТЗ ОПРЕМА ЈНМВ 04/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Advertisements

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Јавна набавка велике вредности, број: ОП 1/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање везано за партију 3

Одговор на питање везано за Партију 3

Одговор на питање везано за партију 4

Одговор на питање

Одговор на питање

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о обустави поступка Партија 3

Питање и одговор

Одлука о додели уговора ОП 1-1-2017

Јавна набавка број 03/17

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питање и одговор

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о обустави поступка Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели уговора Партија 7

Одлука о додели уговора Партија 8

Одлука о додели уговора Партија 9

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Odluka o dodeli ugovora partija 5