Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 05/19 – куповина камиона за превоз путника и терета

14. маја 2019.

Јавна набавка мале вредности 4/2019 -Услуге мобилне телефоније

25. априла 2019.

Јавна набавка мале вредности 1/2019 -Набавка горива

2. априла 2019.

Јавна набавка мале вредности 03/19 – Ветеринарске услуге

26. фебруара 2019.

Jавнa набавкa мале вредности 02/19- Песак, шљунак, иберлауф и дробљени туцаник

22. фебруара 2019.

Јавна набавка мале вредности бр.09/18 – Набавка новог лаког комерцијалног возила за превоз путника и терета

13. децембра 2018.

Јавна набавка мале вредности бр.01/19 – Набавка електричне енергије

11. децембра 2018.

Јавна набавка мале вредности бр.08/18 – Половни теретни камион кипер са дизалицом (краном)

22. новембра 2018.

Јавна набавка мале вредност бр. 07/18-1 Резервни делови за терето возило марке Волво

10. новембра 2018.

Јавна набавка мале вредност бр. 07/18 -Резервни делови за теретна и путничка моторна возила

15. августа 2018.