Архиве категорија: Јавне набавке

Јавна набавка број 03/17

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питање и одговор

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о обустави поступка Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели уговора Партија 7

Одлука о додели уговора Партија 8

Одлука о додели уговора Партија 9

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Odluka o dodeli ugovora partija 5

 

 

Јавна набавка мале вредности број 02/17

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору