Рад тарупа на терену

29 јуна, 2023

Кошење таруп машином поред Златокопачког моста