Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине ЈКП Комрад Врање прикупљањем писмених понуда

14 јуна, 2023