У току је чишћење дивљег сметлишта испод здравствене установе “Еликсир“

13 јануара, 2022

Јавно комунално предузеће “Комрад“ започело је акцију чишћења  дивљег сметлишта испод здравствене установе “Еликсир“.

На рашчишћавању ће се радити 5 дана због обима посла на дивљем сметлишту. По саставу највише има грађевинског отпада и шута.

Биће очишћено још једно дивље сметлиште из катастра дивљих сметлишта које је израдиo ЈКП “Комрад“ кроз пројекат који је финансиран од стрне Европске Уније-ИПА II програм међународне сарадње Србија-Северна Македонија.

Проблем дивљих сметлишта је присутан на целој територији града Врања, како у урбаним, тако и у руралним срединама, без обзира на то што је ово један од ретких градова који има санитарну депонију “Метерис“ на којој ЈКП “Комрад“ редовно одлаже прикупљени комунални отпад.

Отпад се неконтролисано баца поред путева и саобраћајница, у приобаљу река, у јаругама, напуштеним објектима или на општинској “ничијoј“ земљи.

Моле се грађани да савесно поступају са отпадом, кућно смеће и сав други отпад одлажу на места која су за то предвиђена и тако нам помогну у одржавању јавне хигијене у Врању и околини.

Грађани могу да пријаве уклањање кабастог отпада дежурној служби ЈКП “Комрад“ на телефон 017/ 7421-180.