ЈКП “Комрад“ спровео акцију чишћења дивљег сметлишта у селу Златокоп

11 јануара, 2022

ЈКП “Комрад“ израдио је катастар дивљих сметлишта кроз пројекат који је финансиран од стрaне Европске Уније-ИПА II програм међународне сарадње Србија-Северна Македонија. На територији града Врања укључујући и сеоске месне заједнице регисторвано је 105 дивљих сметлишта.

Јавно комунално предузеће Комрад је дана 11.01.2022. спровело акцију чишћења  дивљег сметлишта у селу Златокоп, преко пута ОШ “Бора Станковић“.

Апелујемо на савест наших суграђана да не бацају смеће на места која за то нису предвиђена.

Важно је да подижемо свест грађана и да заједно чувамо очишћене локације како се не би дешавало да их изнова чистимо.

Неодговорно и неадекватно одлагање отпада утиче на загађење ваздуха, воде и земљишта.

Одржавање хигијене града, заштита и очување животне средине су апсолутни приоритет ЈКП „Комрад“.