Јавна набавка мале вредности Бр. ЈНМВ 02/20 – ветеринарске услуге-

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Питања и одговори

Одлука о додели уговора