Извршење плана јавних набавки за 2019. годину

Извршење плана јавних набавки за 2019. годину