ЈАВНА НАБАВКА 3/2019 Чистилица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору