Јавна Нбавка ОП 1-1/2019 Гориво и мазива, партија 3-Мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору