Јавна набавка ОП 2/2019 – Камион аутосмећар од 12м3 са утоварном руком за пражњење подземних контејнера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Advertisements