Јавна Нбавка ОП 1-1/2019 Гориво и мазива, партија 3-Мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности 09/19-1 – Метални поцинковани контејнери од 1,1m3

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ОП 2/2019 – Камион аутосмећар од 12м3 са утоварном руком за пражњење подземних контејнера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору