Јавна набавка мале вредности 09/19 – Метални поцинковани контејнери ос 1,1m3

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка