Јавна набавка мале вредности 07/19 -HTZ опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Питања и одговори 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3