Јавна набавка мале вредности 06/19 – Резервни делови

23 маја, 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 4

Одлука о обустави поступка партија 5

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о додели уговора партија 7

Одлука о додели уговора партија 8

Одлука о обустави поступка партија 9

Одлука о додели уговора партија 10

Одлука о обустави поступка партија 11

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о додели уговора партија 13

Одлука о обустави поступка партија 14

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 12

Обавештење о закљученом уговору партија 13

Одлука о додели уговора партија 9