Јавна набавка мале вредности 05/19 – куповина камиона за превоз путника и терета

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору