Јавна набавка мале вредности 4/2019 -Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору