Јавна набавка мале вредности 1/2019 -Набавка горива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора – партија 1

Обавештење о закљученом уговору