Јавна набавка мале вредности бр.09/18 – Набавка новог лаког комерцијалног возила за превоз путника и терета

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору