Јавна набавка мале вредности бр.01/19 – Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору