Јавна набавка мале вредност бр. 07/18-1 Резервни делови за терето возило марке Волво

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступака

Обавештење о обустави поступка