Јавна набавка мале вредност бр. 07/18 -Резервни делови за теретна и путничка моторна возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Одлука о обустави поступка – партија 3

Одлука о додели уговора – партија 4

Одлука о додели уговора – партија 5

Одлука о додели уговора – партија 6

Одлука о додели уговора – партија 7

Одлука о додели уговора – партија 8

Одлука о додели уговора – партија 9

Одлука о додели уговора – партија 10

Одлука о додели уговора – партија 11

Одлука о додели уговора – партија 12