Јавна набавка велике вредности добара ОП 1-1/2018 Горива и мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измењена конкурсна документација мазива OП 0-1-18

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору