Јавна набавка ОП 2/2018

Јавна набавка ОП 2/2018 Камион Ауто смећар

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор 1

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору