Јавна набавка мале вредност бр. 06/18 Ауто гуме

Јавна набавка мале вредност бр. 06/18 Ауто гуме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр. 05/18 ХТЗ Опрема

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питање и одговор ХТЗ опрема

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2