Систематизација ЈКП Комрад за 2018. годину

Преузмите правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП Комрад за 2018. годину.

Јавна набавка мале вредности број 04/18

Јавна набавка мале вредности 04/18 – Поцинковани метални контејнер запремине 1,1м3.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору.