Јавна набавка велике вредности број 1/2018

Јавна набавка велике вредности – набавка горива и мазива број 1/2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Одлука о додели Уговора – Партија 1

Одлука о додели Уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2