Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/18

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/18 – песак, шљунак, шодер, иберлауф и дробљени туцаник.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору