Јавна набавка мале вредности број 02/18

фебруар 6, 2018

Јавна набавка мале вредности број 02/18 – за набавку добара половног теретног (погребног) возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда