Јавна набавка мале вредности 01/18, Набавка електричне енергије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору