Измењен план јавних набавки за 2017. годину

Измењен план јавних набавки за 2017. годину