Јавна набавка мале вредности бр. 06/17 – набавка акумулатора и ауто електрике

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности број 05/17, набавка добара- АУТО ГУМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору