ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Јавна набавка велике вредности, број: ОП 1/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање везано за партију 3

Одговор на питање везано за Партију 3

Одговор на питање везано за партију 4

Одговор на питање

Одговор на питање

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о обустави поступка Партија 3

Питање и одговор

Одлука о додели уговора ОП 1-1-2017