Јавно комунално предузеће Комрад

април 5, 2017

ЈКП Комрад је основано 28.02.1956. године.

Главна делатност предузећа је одржавање јавне хигијене и зеленила.

Организована комунална делатност у Врању отпочела је после завршетка Другог светског рата када је формирана служба за чишћење и одржавање улица и путева, купатила и градског зеленила и радила је до 1956. године. Народни Одбор Општине Врање је решењем бр. 4309 од 28.02.1956. године основао Комунално предузеће Врање.
Комунално предузеће је основано ради обављања комуналне делатности тј. вршење послова и услуга у вези са функционисањем и одржавањем водовода и канализације, градских саобраћајница, улица, путева, купатила, чистоће и градског зеленила, молерско-фарбарских радова, ковачких и коларских услуга.

Одлуком Народног Одбора 1957. године одвајају се делатности водовода и канализације формирањем новог предузећа.
Доношењем Закона о удруженом раду 1976. године формирана је комунална радна организација «Комрад» Врање са три ООУР-а: комунална хигијена, комунална изградња и пијаца.

КРО је функционисала до 1990. године када је решењем СО Врање донета одлука о организовању јавног комуналног предузећа.

Данас ЈКП „Комрад“ представља успешно предузеће под чијом ингеренцијом је изношење и депоновање смећа на депонији „Метерис“, градска чистоћа, градско зеленило, димничарска служба, погребна служба, пијаца и служба за хватање паса луталица, радионица за одржавање возног парка као и радна јединица у Врањској Бањи.

У овим службама ради 243 радника и оне се одликују добром организацијом, ефикасношћу, одговорношћу, дисциплином.

Одржавање хигијене града, заштита и очување животне средине су апсолутни приоритет ЈКП „Комрад“.