Градска чистоћа

Служба јавне хигијене обавља послове одржавања чистоће јавних површина на територији града Врања. План и програм пословања ЈКП “ Комрад“ који се усваја у локалном парламенту обухвата:

  • Одржавање чистоће јавних површина, тргова, тротоара
  • Уклањање дивљих сметлишта са јавних површина
  • Пражњење и одржавање ђубријера и корпи за ситан отпад
  • Прање и механичко чишћење улица
  • Уклањање плаката са места на којима није дозвољено

Прогрaмом се утврђује површина и број улица које се чисте и перу у складу са Одлуком о комуналном уређењу Града Врања.

 Свакодневним чишћењем треба обухватити површину од 110.284 м2. Радници у ПЈ Јавна хигијена обављају послове на чишћењу града  у првој и другој смени седам дана у недељи.

У зимским условима чисте се тротоари и  пешачки прелази од снега по усвојеном Оперативном плану чишћења.

Допунски послови одржавања јавне хигијене су:

  • чишћење градске реке од смећа око Белог и Бујковског моста
  • чишћење и логистичка подршка приликом одржавања спортских, културних, политичких, верских и других скупова и манифестација, пре, у току, и након догађаја

У ПЈ Јавна хигијена ради 30 радника. Такође, хигијена се обавља уз помоћ механизације: чистилицом, мотокултиватором, трактором, цистерном за прање улица, усисивачима.