Градска чистоћа

Служба јавне хигијене обавља послове одржавања чистоће јавних површина на територији града Врања. План и програм пословања ЈКП “ Комрад“ који се усваја у локалном парламенту обухвата:

 • Одржавање чистоће јавних површина, тргова, тротоара
 • Уклањање дивљих сметлишта са јавних површина
 • Пражњење и одржавање ђубријера и корпи за ситан отпад
 • Прање и механичко чишћење улица
 • Уклањање плаката са места на којима није дозвољено

Прогрaмом се утврђује површина и број улица које се чисте и перу у складу са Одлуком о комуналном уређењу Града Врања.

 Свакодневним чишћењем треба обухватити површину од 110.284 м2. Радници у П.Ј. Јавна хигијена обављају послове на чишћењу града  у првој и другој смени седам дана у недељи.

У зимским условима чисте се тротоари и  пешачки прелази од снега по усвојеном Оперативном плану чишћења.

Допунски послови одржавања јавне хигијене су:

 • чишћење градске реке од смећа око Белог и Бујковског моста
 • чишћење и логистичка подршка приликом одржавања спортских, културних, политичких, верских и других скупова и манифестација, пре, у току, и након догађаја
 • одвоз смећа и отпада из Горње чаршије
 • уклањање дивљих мини депонија
 • одржавање уличних канти,ђубријера,паноа и др.
 • уклaњање угинилих животиња са јавних места

У другој смени чистачи такође чисте улице у ужем центру града,што знатно побољшава степен хигијене у граду поподневним и вечерњим часовима.

У летњим месецима се организује рад треће смене која ради од 04h-10h.

Свакодневно чишћење се обавља у улицама које се налазе у ужем центру града,у осталим улицама у ширем центру чишћење се врши два пута месечно или по потреби.

Улице у ужем центру које чисте свакодневно

29.НовембарЖикице Јовановића ШпанцаКраља Милана ОбреновићаПартизански путТрг Републике
Баба ЗлатинаИвана МилутиновићаКраља Стефана ПрвовенчаногПионирскаТрг Слободе
БеоградскаИве Лоле РибараЛењиноваСаве КовачевићаТрг Станише Стошића
Вула АнтићаПростор испред Лепе БренеНемањинаТрг 7.септембраЦара Душана
ДоситејеваКарађорђеваПартизанскаТрг братства и јединстваБоре Станковића

У ПЈ Јавна хигијена ради 30 радника. Такође, хигијена се обавља уз помоћ механизације: чистилицом, мотокултиватором, трактором, цистерном за прање улица, усисивачима.